Mercati alimentari

Via Nitti: mercato coperto.
Via Manzoni: mercato coperto.

sedi
Chianchetta
Via Nitti
Centro
Via Manzoni